logoISC
ISC
Hỗ trợ > Hướng dẫn mở tài khoản > Cho nhà đầu tư trong nước

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán


A. Quy định đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán ISC:
1) Hình thức nhận lệnh:
* Nhận lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch tại các địa điểm giao dịch của ISC
* Nhận lệnh thông qua hệ thống điện thoại cố định
* Nhận lệnh thông qua trang web www.isc.vn.
* Đối với hình thức đặt lệnh thông qua hệ thống điện thoại cố định hoặc đặt lệnh thông qua trang web, nhà đầu tư cần ký kết các phụ lục hợp đồng sử dụng dịch vụ trên và tuân thủ quy trình đặt lệnh riêng biệt của từng hình thức đặt lệnh này.

2) Thời gian nhận lệnh: ISC bắt đầu nhận đặt lệnh giao dịch tại sàn hoặc qua điện thoại bắt đầu từ 7h30.
3) Thời gian giao dịch chính thức: tùy thuộc theo quy định của từng TTGDCK.
4) Thời gian hiệu lực của lệnh: Tùy thuộc theo quy định của từng TTGDCK. Trong trường hợp không kịp nhập vào hệ thống TTGDCK thì mặc nhiên ISC sẽ thực hiện "bỏ lệnh".
5) Điều kiện ký quỹ: khi đặt lệnh giao dịch, nhà đầu tư phải đảm bảo đủ 100% ký quỹ:
* Khi đặt lệnh bán thì phải có đủ số chứng khoán muốn bán trong tài khoản chứng khoán.
* Khi đặt lệnh mua thì phải có đủ số tiền trong tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán.

6) Các trường hợp Lệnh không hợp lệ
* Lệnh bị ghi sai tên nhà đầu tư, sai mã số giao dịch, không đúng chữ ký, sai mức giá, không chẵn lô...hoặc các chi tiết khác trên phiếu lệnh không đúng theo quy định.
* Lệnh bán vượt số dư chứng khoán mà nhà đầu tư đang có trong tài khoản chứng khoán tại ISC.
* Lệnh mua có giá trị vượt quá số tiền ký quỹ trong tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng liên kết.
* Lệnh mua dẫn đến nhà đầu tư sở hữu số lượng chứng khoán vượt quá tỷ lệ được phép theo quy định pháp luật.

7) Các quy định khác:
* Nhà đầu tư có trách nhiệm kiểm tra số dư tiền và số dư chứng khoán. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với lệnh đặt giao dịch của mình. Phiếu lệnh của nhà đầu tư giao cho nhân viên môi giới là căn cứ giao dịch có phát sinh.
* Đối với các hình thức đặt lệnh không trực tiếp tại quầy giao dịch, ISC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các sự cố gây gián đoạn từ nhà đầu tư đến ISC.


B. Phương thức giao dịch tại ISC:
1) Cách thực hiện giao dịch CK tại quầy:
* Quý khách đến tại quầy giao dịch của ISC, trực tiếp ghi lên phiếu lệnh và đưa cho nhân viên Môi giới của công ty.
* Quý khách ghi đầy đủ các thông tin trên Phiếu lệnh: họ tên, CMND, số tài khoản, mã CK, số lượng, giá, ngày tháng năm đặt lệnh và ký tên lên phiếu lệnh.
* Ở cột số lượng cổ phiếu: ghi số lượng cổ phiếu mua/bán, số lượng CP phải là bội số của 10 (sàn TP. HCM) và 100 (sàn Hà Nội).
* Ở cột mã CK: phải ghi đúng và đầy đủ các ký tự viết tắt của Công ty Niêm Yết.
* Ở cột giá: ghi mức giá cần đặt mua hoặc bán (đối với lệnh giới hạn) hoặc đánh dấu vào ô chọn tương ứng (đối với lệnh ATO hoặc ATC).
* Khi nhận được phiếu lệnh, Nhân viên môi giới sẽ kiểm tra số dư tiền hoặc số dư CK, nếu phù hợp thì sẽ tiến hành đặt lệnh của khách hàng vào hệ thống.
* Nếu lệnh của Quý khách được khớp, Quý khách sẽ nhận được thông báo kết quả khớp lệnh ngay tại quầy hoặc có thể tra cứu thông qua tài khoản của Quý khách trên internet.


2) Cách thực hiện giao dịch CK qua điện thoại:
Quý khách muốn thực hiện giao dịch qua điện thoại thì sẽ phải đăng ký theo mẫu được cung cấp tại phòng Môi giới của ISC. Quý khách sẽ tự đề xuất mật khẩu đặt lệnh và được xác nhận bởi Nhân viên Môi giới của ISC.
     2.1 Khách hàng thực hiện giao dịch chứng khoán qua điện thoại bằng cách:
* Gọi điện thoại đến các số trong “Danh sách số điện thoại nhận lệnh” của công ty, sau đó Quý khách sẽ được nghe hướng dẫn của hệ thống.
STT Danh sách số điện thoại nhận lệnh

1

 04. 726 3853

2

 04. 726 3853

3

 04. 726 3853

4

 04. 726 3853

5

 04. 726 3853

6

 04. 726 3853

7

 04. 726 3853


* Quý khách làm theo hướng dẫn của hệ thống, nhấn phím 8 để đặt lệnh và sử dụng các dịch vụ truy vấn, tiếp theo nhấn phím 1 để tiến hành đặt lệnh.
* Sau khi nhấn phím 1, cuộc gọi của Quý khách sẽ được chuyển đến hệ thống nhận lệnh và gặp trực tiếp với nhân viên giao dịch, Quý khách cần cung cấp các thông tin sau:
     _ Họ và tên chủ tài khoản, Mã tài khoản, Số CMND.
     _ Mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại.
* Nếu Quý khách cung cấp chính xác các thông tin về bảo mật, thì Quý khách sẽ được nhân viên nhận lệnh yêu cầu cung cấp tiếp các thông tin : Lệnh Mua/Bán, Mã cổ phiếu, Số lượng, Giá. Sau đó nhân viên nhận lệnh sẽ kiểm tra số dư tiền hoặc số dư chứng khoán và tiến hành đặt lệnh vào hệ thống nếu phù hợp.
* Nếu Khách hàng không cung cấp chính xác các thông tin bảo mật, thì Khách hàng sẽ được hỏi lại một lần nữa, nếu Quý khách vẫn không cung cấp đúng thông tin thì cuộc gọi sẽ được kết thúc.
* Toàn bộ thông tin đặt lệnh qua điện thoại sẽ được ghi âm và lưu giữ tại ISC.
     2.2 Để đảm bảo tính bảo mật, khách hàng nên thường xuyên liên hệ với Nhân viên Môi giới để thay đổi mật khẩu và không được tiết lộ những thông tin bảo mật. ISCsẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng để lộ những thông tin bảo mật.
     2.3 Khi muốn ngừng giao dịch chứng khoán qua điện thoại, Quý khách vui lòng liên hệ với Bộ phận môi giới của ISC để làm thủ tục hủy đăng ký giao dịch qua điện thoại…
Lưu ý:
Khách hàng phải đến phòng Môi giới của ISCđể ký sẵn các phiếu lệnh mua, phiếu lệnh bán, phiếu lệnh hủy. Khi khách hàng hết phiếu lệnh, nhân viên môi giới sẽ liên lạc và mời khách hàng đến để ký tiếp các phiếu lệnh.


3) Cách thực hiện giao dịch CK qua internet:
* Sau khi mở tài khoản, Quý khách sẽ nhận được một email từ phòng Môi giới xác nhận việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại ISC, kèm theo mã số truy cập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh để có thể đặt lệnh qua internet.
* Nếu Quý khách chưa có email, chúng tôi sẽ gửi thư bảo đảm thông báo cho Quý khách.
* Trong lần đầu đăng nhập vào tài khoản của Quý khách tại trang web của ISC, thì Quý khách sẽ nhận được yêu cầu thay đổi mật khẩu. Các mật khẩu này nên đuợc thay đổi thường xuyên nhằm đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng.
* Khi khách hàng muốn đặt lệnh, Quý khách sẽ truy cập vào trang web: www.isc.vn và thực hiện theo các bước sau:
     _ Nhập vào số tài khoản và mật khẩu đăng nhập.
    _ Sau khi đăng nhập đuợc vào giao diện tài khoản của Quý khách, Quý khách chọn vào mục Đặt lệnh mua hay Đặt lệnh bán để tiến hành giao dịch.
     _ Sau đó, khách hàng điền đầy đủ các thông tin như mã cổ phiếu, loại lệnh, số lượng, giá và mật khẩu đặt lệnh. Nếu các thông tin đầy đủ và chính xác thì lệnh của Quý khách sẽ nằm ở trạng thái chờ xác nhận và được truyền lên màn hình nhận lệnh của công ty.
* Khi nhận được lệnh của khách hàng, cán bộ Môi giới sẽ tiến hành duyệt lệnh và gửi lệnh lên SGDCK/TTGDCK để Nhân viên đặt lệnh của công ty tiến hành đặt lệnh vào hệ thống của SGDCK/TTGDCK.
* Quý khách có thể kiểm tra trạng thái của lệnh đặt ở phần Sao kê lệnh và Sao kê giao dịch chứng khoán. Khi lệnh của Quý khách được khớp, thì các thông tin về lệnh khớp sẽ thể hiện đầy đủ trong phần Sao kê lệnh.
* Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu đặt lệnh là thuộc về bí mật riêng của Quý khách. Quý khách nên thường xuyên thay đổi để đảm bảo tính bảo mật cho mình. ISC không chịu trách nhiệm nếu mật khẩu của Quý khách bị lộ.
Lưu ý:
* Nếu Khách hàng nhập sai Mật khẩu đăng nhập hoặc Mật khẩu đặt lệnh quá 3 lần thì hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản của Khách hàng. Để được giúp đỡ, Quý khách vui lòng liên hệ với phòng Môi giới của ISC và cung cấp các thông tin để chúng tôi mở khóa tài khoản của Quý khách.
* Khách hàng đặt lệnh qua internet chỉ có thể đặt lệnh Mua hay Bán chứng khoán. Nếu Quý khách muốn thực hiện hủy lệnh thì sẽ phải gọi điện trực tiếp đến phòng Môi giới để chúng tôi xem xét và tiến hành hủy lệnh nếu phù hợp.
* Khách hàng muốn thực hiện giao dịch qua internet thì phải đến phòng Môi giới của ISC để ký sẵn các phiếu lệnh Mua, phiếu lệnh Bán, phiếu lệnh Hủy. Khi Khách hàng hết phiếu lệnh, nhân viên Môi giới sẽ liên lạc và mời Khách hàng đến để ký tiếp các phiếu lệnh nếu có nhu cầu đặt lệnh tiếp.