logoISC
ISC
Hỗ trợ > Hướng dẫn mở tài khoản > Cho nhà đầu tư trong nước

Thủ tục chuyển tiền tại ISC


Khách hàng chuyển tiền đến tài khoản giao dịch tại ISC có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:


CÁCH 1:
Số tiền : ............................................
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam 
Số tài khoản : 13010000595822
Tại : Ngân hàng BIDV sở Giao dịch II
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................
Số tài khoản: 096............................................


Ví dụ:
Đối với nhà đầu tư trong nuớc
Khách hàng Nguyễn Văn A có tài khoản giao dịch số 096C000001 chuyển khoản 10 triệu đồng đến tài khoản của mình tại ISC như sau:

Số tiền : 10.000.000 đồng
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam
Số tài khoản : 13010000595822
Tại : Ngân hàng BIDV sở Giao dịch II
Nội dung : Chuyển tiền cho Nguyễn Văn A
Số tài khoản: 096C000001


Đối với nhà đầu tư nuớc ngoài
Khách hàng Mr. B có tài khoản giao dịch số 096F000001 chuyển khoản 10 triệu đồng đến tài khoản của mình tại ISC như sau:

Số tiền : 10.000.000 đồng
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam
Số tài khoản : 13010000595831
Tại : Ngân hàng BIDV sở Giao dịch II
Nội dung : Chuyển tiền cho Mr. B
Số tài khoản: 096F000001


CÁCH 2:

Với mục tiêu mang lại nhiều tiện ích cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc quản lý tiền. ISC đã liên kết với ngân hàng BIDV thực hiện việc quản lý tài khoản tiền mặt của nhà đầu tư chứng khoán. Khách hàng có thể đến các chi nhánh của ngân hàng liên kết để giao dịch thanh toán, chuyển khoản một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Để giao dịch chứng khoán, quý nhà đầu tư vui lòng mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại ISC và 01 tài khoản tiền tại ngân hàng BIDV. Nếu quý khách đã có tài khoản tại ngân hàng này, xin vui lòng làm giấy đề nghị sử dụng tài khoản để giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của ngân hàng để thực hiện giao dịch chứng khoán.
Để biết thêm thông tin về thủ tục mở tài khoản xin tham khảo mục "Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán".