logoISC
ISC
Hỗ trợ > Hướng dẫn mở tài khoản > Cho nhà đầu tư trong nước
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

 

Để bắt đầu giao dịch chứng khoán tại ISC, khách hàng cần thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Tài khoản này dùng để giao dịch, quản lý tiền và chứng khoán.

Khách hàng đến ISC và cung cấp các giấy tờ sau:

Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước: bản chính CMND còn hiệu lực

Đối với nhà đầu tư tổ chức trong nước:

·         Bản sao Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh doanh

·         Bản sao CMND/ Hộ chiếu của người Đại diện pháp luật

·         Bản sao CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)

Lưu ý: tất cả các giấy tờ trên đều phải còn thời hạn hiệu lực, có chứng thực thời gian không quá 06 tháng.
Trường hợp nhà đầu tư có chứng khoán chưa lưu ký, khách hàng thực hiện lưu ký tại Bộ phận Lưu Ký (tham khảo mục hướng dẫn lưu ký chứng khoán)

 

Mọi thắc mắc chi tiết, KH vui lòng liên hệ: (028) 39 152 181 (bộ phận chăm sóc khách hàng)