logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCNAW: CTCP Mía đường Sông Con chưa bán CP

23/06/2018 - cafef

CTCP Mía đường Sông Con - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Mía đường Sông Con
- Mã chứng khoán: NAW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.341.940 CP (tỷ lệ 27,66%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Đình Hoan
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bá Qúy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.439.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.341.940 CP (tỷ lệ 27,66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không đạt mức giá kỳ vọng để thực hiện giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/06/2018.

HTTPNXS:

Các tin khác Trở về