logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCMQB: Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên BKS đăng ký mua 3.000 CP

22/06/2018 - cafef

Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên BKS - đăng ký mua 3.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: MQB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.400 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/07/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về