logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCNPS: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 5.620 CP

22/06/2018 - cafef

Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký bán 5.620 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc Thảo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: NPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.620 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.620 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/07/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về