logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCBVDB13139: Huỷ đăng ký chứng khoán

22/06/2018 - vsd
BVDB13139: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 22/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB13139
Mã ISIN:
VNBVDB131399
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
8,5%/năm
Ngày phát hành:
18/07/2013
Ngày đáo hạn:
18/07/2018
Số lượng hủy đăng ký:
300,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
30,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
18/07/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 13/07/2018.
Kể từ ngày 18/07/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 78/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 18/07/2013 và mã trái phiếu BVDB13139 (mã ISIN: VNBVDB131399) sẽ hết hiệu lực.

Các tin khác Trở về