logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCA32: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

22/06/2018 - vsd
A32: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 22/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 50/2018/GCNCP-VSD ngày 22/06/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần 32, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần 32
Trụ sở chính:
Số 170 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 940416
Fax:
028 940279
Vốn điều lệ:
68,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần 32
Mã chứng khoán:
A32
Mã ISIN:
VN000000A329
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,800,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
68,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 25/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu  ý: Công ty cổ phần 32 đăng ký giao dịch cổ phiếu A32 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu A32 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Các tin khác Trở về