logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCGMX: Con ông Lưu Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP

13/06/2018 - cafef

Lưu Thanh Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Thanh Minh
- Mã chứng khoán: GMX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lưu Ngọc Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 200.000 CP (tỷ lệ 3,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/07/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về