logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCSTC: AFC Vietnam Fund ( AFC VF Limited) đã bán 342.400 CP, không còn là cổ đông lớn từ 08/06/2018

13/06/2018 - cafef

AFC Vietnam Fund ( AFC VF Limited ) không còn là cổ đông lớn
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund ( AFC VF Limited)- Mã chứng khoán: STC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 342.400 CP (tỷ lệ 6,04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 342.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/06/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về