logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCSSN: CĐL Hàn Hồng Hạnh đã bán 57.800 CP, không còn là cổ đông lớn từ 08/06/2018

13/06/2018 - cafef

Hàn Hồng Hạnh không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hàn Hồng Hạnh- Mã chứng khoán: SSN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.034.300 CP (tỷ lệ 5,14%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 57.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.976.500 CP (tỷ lệ 4,99%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/06/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về