logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCSGC: Ông Lê Văn Phúc - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 100.000 CP

13/06/2018 - cafef

Lê Văn Phúc - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Phúc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 113.202 CP (tỷ lệ 1,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/07/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về