logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCSPP: Ông Hoàng Ngọc Tiến - Ủy viên HĐQT đã bán 15.000 CP

13/06/2018 - cafef

Hoàng Ngọc Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 15.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Ngọc Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/06/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về