logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCNGC: Intereffeki Investment Funds đã bán 246.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ 24/05/2018

13/06/2018 - cafef

Intereffeki Investment Funds không còn là cổ đông lớn
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Intereffeki Investment Funds- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 246.000 CP (tỷ lệ 12,3%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 246.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/05/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về