logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCNGC: TCM Investment Funds Luxembourg đã mua 246.000 CP, trở thành CĐL từ 24/05/2018

13/06/2018 - cafef

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: TCM Investment Funds Luxembourg
- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 246.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 246.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,3%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/05/2018.

HNX:

Các tin khác Trở về