logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCQNC: Konex Limited - CĐL đăng ký bán 5.816.998 CP

16/05/2018 - cafef

Konex Limited - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 5.816.998 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Konex Limited
- Mã chứng khoán: QNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.816.998 CP (tỷ lệ 15,67%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vandara Din
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.816.998 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/05/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/06/2018.

HNX

Các tin khác Trở về