logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCCPI: 28.5.2018, ngày GDKHQ Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

16/05/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPI của CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/6/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh – số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

HNX

Các tin khác Trở về