logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCCLX: Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt đăng ký mua 200.000 CP

16/05/2018 - cafef

Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt
- Mã chứng khoán: CLX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 530.700 CP (tỷ lệ 0,61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/05/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/06/2018.

HNX

Các tin khác Trở về