logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCNBT: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận

16/04/2018 - vsd
NBT: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận
Cập nhật: Thứ hai, 16/04/2018
Căn cứ Thông báo số: 627/CNVSD-ĐK ngày 11/04/2018 của CNVSD về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận (Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018) như sau:
* Thông tin đã thông báo tại Thông báo số: 627/CNVSD-ĐK ngày 11/04/2018 của CNVSD:
-     Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 14/05/2017.
* Thông tin điều chỉnh:
-     Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 14/05/2018.
Các nội dung khác của Thông báo số: 627/CNVSD-ĐK ngày 11/04/2018 của CNVSD không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý sở và các Thành viên lưu ký biết.

Các tin khác Trở về