logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCFUCVREIT: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017

14/03/2018 - vsd
FUCVREIT: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017
Cập nhật: Thứ tư, 14/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương
Tên chứng khoán
Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
Mã chứng khoán:
FUCVREIT
Mã ISIN:
VN0FUCVREIT6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Ngày đăng ký cuối cùng:
28/03/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ Bảy ngày 28/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội nhà đầu tư  thườn niên
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 30/03/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Các tin khác Trở về