logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCBCI: Hủy chứng khoán đăng ký

14/03/2018 - vsd
BCI: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ tư, 14/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
Mã chứng khoán:
BCI
Mã ISIN:
VN000000BCI1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Số lượng hủy đăng ký:
86,720,144 cổ phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
867,201,440,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
16/03/2018
Kể từ ngày 16/03/2018, mã chứng khoán BCI, mã ISIN VN000000BCI1 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu BCI nêu trên. VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán BCI đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các TVLK thực hiện hạch toán rút chứng khoán BCI đã lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
VSD thông báo  để các Thành viên lưu ký biết và thực hiện.

Các tin khác Trở về