logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCMSR: 23.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/03/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MSR của CTCP Tài nguyên Masan như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: không có quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội
          - Nội dung họp: sẽ thông báo sau

HNX

Các tin khác Trở về