logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCCDR: 26.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/03/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDR của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 12/04/2018 (dự kiến)
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HNX

Các tin khác Trở về