logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCL12: 30.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/03/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L12 của CTCP Licogi 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 12, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần LICOGI 12 sẽ thông báo sau

HNX

Các tin khác Trở về