logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCSZE: 27.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

13/03/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZE của CTCP Môi trường Sonadezi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; BCTC đã được kiểm toán năm 2017.

HNX

Các tin khác Trở về