logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCHNF: 24.1.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

12/01/2018 - cafef

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNF của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/01/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 02 năm 2018. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Giấy mời họp
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Các tin khác Trở về