logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCVRG: Ông Bùi Gia Hưng - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 20.000 CP

12/01/2018 - cafef

Bùi Gia Hưng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 20.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Gia Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VRG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Không công bố
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/01/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/02/2018.

HNX

Các tin khác Trở về