logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCHPB: Con bà Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên HĐQT đã mua 83.000 CP

12/01/2018 - cafef

Chu Thị Hải Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 83.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Thị Hải Anh
- Mã chứng khoán: HPB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hải Yến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 39.550 CP (tỷ lệ 1,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 83.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 83.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 83.000 CP (tỷ lệ 2,27%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/01/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/01/2018.

HNX

Các tin khác Trở về