logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCCII11709: Chi trả lãi trái phiếu bằng tiền (từ ngày 27/10/2017 đến 26/01/2018) cho các trái chủ

12/01/2018 - vsd
CII11709: Chi trả lãi trái phiếu bằng tiền (từ ngày 27/10/2017 đến 26/01/2018) cho các trái chủ
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
Tên chứng khoán
Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM
Mã chứng khoán:
CII11709
Mã ISIN:
VN0CII117096
Mệnh giá:
100,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
TPCT
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/01/2018
Lý do và mục đích: Chi trả lãi trái phiếu bằng tiền (từ ngày 27/10/2017 đến 26/01/2018) cho các trái chủ
- Tỷ lệ thực hiện: 2,022%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận 2.022 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/01/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII11709 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII11709 tại CTCP Chứng khoán Tp.HCM – Tầng 5-6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM, bắt đầu từ ngày 26/01/2018.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 24/01/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Các tin khác Trở về