logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCTV3: Cổ đông Trần Quốc Điền đã mua 30.000 cp, trở thành CĐL từ 4.12.2017

07/12/2017 - cafef

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Điền
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 219.255 CP (tỷ lệ 4,5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249.255 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,12%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/12/2017.

HNX

Các tin khác Trở về