logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCVC7: Vợ ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc đã bán 21.284 CP

07/12/2017 - cafef

Nguyễn Bích Thủy - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã bán 21.284 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bích Thủy
- Mã chứng khoán: VC7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.284 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 23.375 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21.284 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 21.284 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/12/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2017.

HNX

Các tin khác Trở về