logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCSON: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

07/12/2017 - vsd
SON: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 221/2017/GCNCP-VSD ngày 06/12/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
Vốn điều lệ:
0
Tên chứng khoán:
Mã chứng khoán:
Mã ISIN:
Mệnh giá:
0
Loại chứng khoán:
Số lượng chứng khoán đăng ký:
9,729,930
Giá trị chứng khoán đăng ký:
97,299,300,000
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/12/2017,VSD nhận lưu ký số đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại đăng ký giao dịch cổ phiếu SON trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SON được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các tin khác Trở về