logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCSIC: Hủy ngày đăng ký cuối cùng

07/12/2017 - vsd
SIC: Hủy ngày đăng ký cuối cùng
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Căn cứ công văn số: 631/2017/SIC ngày 06/12/2017 về việc hủy ngày chốt danh sách thực hiện quyền Họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần ANI (SIC), Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:
Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Lý do hủy: Do thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường gần với thời điểm SIC dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018, do vậy để tránh lãng phí và tiết kiệm thời gian SIC sẽ gộp nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và sẽ thôi không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nữa.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Các tin khác Trở về