logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCVLP: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1

07/12/2017 - vsd
VLP: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 số 51/2017/GCNCP-VSD-1 ngày 07/12/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long
Trụ sở chính:
Số 86 đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại:
(84-70) 3822729
Fax:
(84-70) 3831283
Vốn điều lệ:
35,362,220,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 07/12/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long
Mã chứng khoán:
VLP
Mã ISIN:
VN000000VLP5
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
150,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
1,500,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
3,536,222 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
35,362,220,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 11/12/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Các tin khác Trở về