logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCBVDB17319: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

07/12/2017 - vsd
BVDB17319: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 99/2017/GCNTP-VSD ngày 06/12/2017 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Trụ sở chính:
25A-Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 3736 5759
Fax:
(84-4) 3736 5672
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 06/12/2017.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 10/2017
Mã chứng khoán:
BVDB17319
Mã ISIN:
VNBVDB173193
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ bảo lãnh
Số lượng chứng khoán đăng ký:
20,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
2,000,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/12/2017,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Các tin khác Trở về