logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhấtTIN TỨCBVDB17218: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1

07/12/2017 - vsd
BVDB17218: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 92/2017/GCNTP-VSD-1 ngày 06/12/2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Trụ sở chính:
25A-Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 3736 5759
Fax:
(84-4) 3736 5672
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 06/12/2017
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 8/2017
Mã chứng khoán:
BVDB17218
Mã ISIN:
VNBVDB172187
Sàn giao dịch:
Trái phiếu chuyên biệt
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ bảo lãnh
Số lượng chứng khoán bổ sung:
7,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
700,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
16,000,000 trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
1,600,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/12/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Các tin khác Trở về