logoISC
ISC
iTrade
Website cung cấp thông tin chứng khoán, giao dịch trực tuyến, giá cổ phiếu, phân tích thị trường chứng khoán. Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư phân tích đánh giá và nhận định cổ phiếu.
Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng Đăng nhập Liên hệ
Tổng quan thị trường > Tổng quan
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

18/12/2017 18/12/2017
768,91 -8,69 (-1,12%)
111,61 0,15 (0,13%)

Mã CK Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi
FLC 7,3 7,3 7,5 7,2 16.527.990 +0,08(+1,11%)
ITA 4,5 4,7 4,7 4,4 12.887.260 +0,30(+6,80%)
HQC 3,4 3,3 3,4 3,3 12.641.350 -0,01(-0,30%)
HHS 4,8 4,9 5,0 4,7 10.837.550 +0,28(+6,03%)
VHG 2,6 2,7 2,7 2,6 8.183.420 +0,13(+5,08%)
Mã CK Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi


Tin tức thị trường
Xem tin vào ngày
Chi tiết
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG
HOSE
HNX
Hiện tại 768,91
Thay đổi trong ngày -8,69 (-1,12%)
Khối lượng 254.751.305
Cao nhất trong 52 tuần 792,98
Thấp nhất trong 52 tuần 662,45
Hiện tại 111,61
Thay đổi trong ngày +0,15 (+0,13%)
Khối lượng 53.645.731
Cao nhất trong 52 tuần 116,70
Thấp nhất trong 52 tuần 79,03