logoISC
ISC
iTrade
Website cung cấp thông tin chứng khoán, giao dịch trực tuyến, giá cổ phiếu, phân tích thị trường chứng khoán. Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư phân tích đánh giá và nhận định cổ phiếu.
Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng Đăng nhập Liên hệ
Tổng quan thị trường > Tổng quan
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

23/02/2018 23/02/2018
766,30 -1,11 (-0,14%)
124,70 -1,15 (-0,92%)

Mã CK Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi
SCR 12,4 12,6 12,7 12,4 10.573.840 +0,20(+1,62%)
AMD 15,0 14,1 15,6 14,1 7.985.470 -1,05(-6,93%)
HAG 9,3 9,6 9,7 9,2 7.812.240 +0,41(+4,48%)
FLC 7,1 7,1 7,2 7,1 7.209.110 -0,04(-0,56%)
DXG 17,3 17,7 17,7 17,3 6.648.170 +0,40(+2,31%)
Mã CK Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Thay đổi
SHB 13,2 12,8 13,3 12,7 23.221.571 -0,11(-0,83%)
PVS 22,6 21,7 24,5 20,8 6.717.034 -0,68(-3,01%)
ACB 44,8 44,2 45,0 40,1 3.781.023 -0,03(-0,06%)
VCG 23,9 23,8 24,0 23,5 2.197.825 -0,22(-0,92%)
PVX 2,2 2,1 2,4 2,0 2.142.915 -0,12(-5,50%)


Tin tức thị trường
Xem tin vào ngày
Chi tiết
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG
HOSE
HNX
Hiện tại 766,30
Thay đổi trong ngày -1,11 (-0,14%)
Khối lượng 224.839.322
Cao nhất trong 52 tuần 792,98
Thấp nhất trong 52 tuần 707,51
Hiện tại 124,70
Thay đổi trong ngày -1,15 (-0,92%)
Khối lượng 55.864.877
Cao nhất trong 52 tuần 126,82
Thấp nhất trong 52 tuần 86,61