logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhất  TT   Bộ phận Họ và tên Ngày sinh Số CMND Có CNHN
1 Môi giới  Nguyễn Thị Huyền Linh 13/09/1977  023271630  CCHN Môi giới Số: 001246/MGCK
  Đỗ Thị Hồng Lâm 15/08/1983  025025970  CCHN Phân Tích Tài Chính Số: 00992/PTTC
  Phạm Ngọc Vỹ An 16/05/1984  024499895  CCHN Phân Tích Tài Chính Số: 001686/PTTC
  Lê Phương Đại 01/01/1985  261033272  CCHN Phân Tích Tài Chính Số: 001638/PTTC
  Đoàn Thị Thu Thủy 20/10/1982  024831840  CCHN Phân Tích Tài Chính Số: 001559/PTTC
2 Tư Vấn   Dương Quang Thoại 07/11/1973   024912870  CCHN Phân Tích Tài Chính Số: 00397/PTTC
  Nguyễn Huy Phương 08/11/1985  225253455  CCHN Phân Tích Tài Chính Số: 002110/PTTC
3 Bộ phận khác   Trần Đức Thuận 15/08/1978  025004860  CCHN Phân Tích Tài Chính Số: 001770/PTTC