logoISC
ISC
Các cổ phiếu biến động mạnh nhất | Tin vắn chứng khoán ngày 27/5 | Thanh toán lãi trái phiếu | Các cổ phiếu biến động mạnh nhất
LIÊN HỆ VỚI ISC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (ISC)

Trụ sở chính: 121 Đại lộ Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
 ĐT:  (84.28) 3.915 2188
 Fax: (84.28) 3.915 2189
 Email: info@isc.vn
 Website: http://www.isc.vn


Bộ phận Chăm sóc khách hàng

 ĐT: (84.28) 3.915 2181
 Email: isc-info@isc.vn


Bộ phận Giao dịch

 ĐT: (84.28) 3.915 2180
 Email: trading@isc.vn

 

Bộ phận Lưu ký

 ĐT: (84.28) 3.915 2188 - Số nội bộ: 301 - 302
 Email: depository@isc.vn