logoISC
ISC
iTrade
Website cung cấp thông tin chứng khoán, giao dịch trực tuyến, giá cổ phiếu, phân tích thị trường chứng khoán. Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư phân tích đánh giá và nhận định cổ phiếu.
Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng Đăng nhập Liên hệ
Dữ liệu doanh nghiệp > Phân tích trái phiếu
Mã trái phiếu Tên trái phiếu Tổ chức phát hành Kỳ hạn (năm) Lãi xuất(%) Khối lượng ĐKGD Giá trị ĐKGD Ngày phát hành Ngày niêm yết
QHB0911014 Trái phiếu Chính phủ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 2 8,9 10.000.000 1.000.000.000 18/08/2009 09/09/2009
VEC10905 Trái phiếu doanh nghiệp Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam 5 8,5 3.000.000 300.000.000 23/01/2009 26/08/2009
CPB0912012 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 3 9,2 1.000.000 100.000.000 23/07/2009 13/08/2009
QHB0919013 Trái phiếu Chính phủ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 10 9,3 1.000.000 100.000.000 21/07/2009 13/08/2009
CPB0912011 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 3 9 1.000.000 100.000.000 08/07/2009 29/07/2009
CPB0911009 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 2 8,7 1.000.000 100.000.000 18/06/2009 29/07/2009
CPB0912010 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 3 9 1.000.000 100.000.000 18/06/2009 29/07/2009
VBS10903 Trái phiếu doanh nghiệp Ngân hàng Chính sách Xã hội 2 8,7 5.000.000 500.000.000 12/06/2009 23/07/2009
VBS10904 Trái phiếu doanh nghiệp Ngân hàng Chính sách Xã hội 2 9 15.000.000 1.500.000.000 26/06/2009 23/07/2009
QHD0919008 Trái phiếu Chính phủ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 10 9,2 1.000.000 100.000.000 23/06/2009 21/07/2009
VEC10804 Trái phiếu doanh nghiệp Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam 5 9 3.000.000 300.000.000 26/12/2008 15/06/2009
CPD0911004 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 2 6,7 1.000.000 100.000.000 16/02/2009 20/03/2009
CPB0911001 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 2 8 8.500.000 850.000.000 14/01/2009 19/02/2009
CPB0912002 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 3 8,05 5.000.000 500.000.000 14/01/2009 19/02/2009
CPB0914003 Trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước 5 8,15 1.500.000 150.000.000 14/01/2009 19/02/2009
VEC10802 Trái phiếu doanh nghiệp Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam 5 9 2.000.000 200.000.000 22/12/2008 10/02/2009
VEC10803 Trái phiếu doanh nghiệp Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam 5 8,99 2.000.000 200.000.000 28/12/2008 10/02/2009
QHB0811089 Trái phiếu Chính phủ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 3 8,75 10.000.000 1.000.000.000 29/12/2008 22/01/2009
QHB0811088 Trái phiếu Chính phủ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 3 8,75 6.500.000 650.000.000 31/12/2008 20/01/2009
QHB0813087 Trái phiếu Chính phủ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 5 9 5.000.000 500.000.000 19/12/2008 14/01/2009

Trang 1  2 3 4 5 / 26 Tiếp